ტესტები პოდაგრის ირგვლივ

დაიწყეთ ტესტი
1. როგორია სისხლში შარდმჟავას სამიზნე დონე?
  • ა. < 4 მგ/დლ
  • ბ. < 6 მგ/დლ
  • გ. < 10 მგ/დლ
1/9

თქვენი შედეგი:

  • შედეგის საშუალო მაჩვენებელია 80%